Extra Garantie


TOT 5 JAAR GARANTIE OP UW EBIKE !!
Het verzekeringsproduct beschermt u tegen onverwachte kosten zoals bijvoorbeeld een defecte motor, die het hart vormt van elke e-bike.
Deze volledige bescherming biedt een optimale dekking voor bijna alle belangrijke onderdelen van een e-bike, met een paar uitzonderingen zoals bijvoorbeeld slijtage onderdelen (banden, ketting, enz.).
DEZE VERZEKERING IS ENKEL VOOR NIEUWE ELECTRISCHE FIETSEN !!!
 
Voordelen
• Verlenging van de E-BikeGarantie tot maximaal vijf jaar – uitgebreide bescherming tegen reparatiekosten in deze periode.
• Niet alleen reserveonderdelen, maar ook de reparatiekosten (arbeidskosten) maken deel uit van de verzekering.
• Waardestijging bij de verkoop van de e-bike.
 
Dekking
Vergoed worden reparatiekosten en kosten van vervangende onderdelen van de e-bike.
De E-BikeGarantie omvat alle componenten van de in de koopovereenkomst beschreven e-bike, met uitzondering van een niet door de fabrikant te leveren meeruitvoering en
van onderdelen die onderhevig zijn aan verhoogde natuurlijke slijtage.
De E-BikeGarantie dekt niet de kosten voor bedrijfsstoffen zoals olie, hydraulische vloeistoffen, vetten, schoonmaakmiddelen en voor indirecte en directe gevolgschade (bijvoorbeeld transportkosten, parkeerkosten, vrachtkosten, kosten voor de huur van een vervangende fiets, verwijderingskosten, schadeloosstelling voor niet genoten gebruik, gevolgschade aan niet verzekerde componenten).
De in de verzekeringsdekking opgenomen arbeids- en materiaalkosten worden vergoed.
Indien de accu volledig uitvalt, worden de kosten voor een nieuwe accu als volgt betaald – “nieuw voor oud”:
• 60% vanaf het begin van het derde gebruiksjaar
• 40% vanaf het begin van het vierde gebruiksjaar
• 20% vanaf het begin van het vijfde gebruiksjaar
 
Uitzonderingen – niet verzekerd zijn:
• slijtage onderdelen (zoals aandrijfriemen, accu’s, remblokjes en -schijven, remvoeringen, remtrommels, kettingen, lampen, pignons, banden en slangen)
• reparaties waarvoor garantieclaims tegen de fabrikant of dealer bestaan
• accessoires (ook range extender of extra accu’s)
• ongevallen, vallen, normale slijtage, gebreken door eigen schuld, corrosie.

flyer     

folder