SPEED PEDELECS


Speedbikes zijn kentekenplichtig. De speedbike is de oplossing als 25 km/u niet hard genoeg gaat. Werk je iets verder van huis en wil je toch sportief bezig zijn ? Dan is de speedbike ideaal ! Je komt niet meer bezweet aan op je werk en je bent toch sportief bezig. En daarnaast natuurlijk niet onbelangrijk; de tweede auto kan de deur uit. Behalve dat het goed is voor de portemonnee, bespaar je dus ook het milieu. Het grootste voordeel is echter dat je snel op je plek van bestemming bent, want je fietst zo langs de file voor het stoplicht en door de krachtige aanndrijving kun je snelheden bereiken tot wel 45 km/u. Een helm is dan ook verplicht.


Beeldresultaat voor kalkhoff speed pedelec 2020Beeldresultaat voor kalkhoff speed pedelec 2020
Bekijk hier alvast één van onze favoriete modellen:
QWIC

De wetgeving rond de snelle elektrische fiets, in een notendop

Voor elektrische fietsen waarvan de ondersteuning niet uitvalt bij 25 km/u, maar bij 45km/u (de zgn. “speed pedelecs” of “snelle elektrische fietsen”), gelden vanaf vanaf 1 oktober 2016 nieuwe en duidelijkere regels.

De snelle elektrische fietsen staan in het verkeersreglement (“de wegcode”) gecatalogeerd als “bromfiets”. Dit is zo bepaald in de Europese regelgeving. Omdat een snelle elektrische fiets toch meer heeft van een fiets dan een bromfiets, heeft men in België een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven geroepen, de “bromfiets klasse P” (voor “speed Pedelec”).

Welke fietsen zijn door de nieuwe regelgeving betrokken?

Het gaat hier over fietsen

 • met een maximaal vermogen van 4Kw
 • een ondersteuning tot maximaal 45 km/u
 • en waarbij de motor enkel werkt als je zelf trapt

Wij noemen deze fietsen “speed pedelecs” of “snelle elektrische fietsen”.

De gewone elektrische fietsen – waarvan de trapondersteuning stilvalt boven 25km/u – vallen niet onder deze nieuwe regels.

Wat zijn de nieuwe verplichtingen?

 • Nummerplaat: het is verplicht om de fiets in te schrijven bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net als auto’s. De elektrische fietsen zullen dan ook een kleine nummerplaat krijgen van ongeveer 10 op 12 cm. 
 • Fietshelm: het dragen van een fietshelm is verplicht. De fietshelm moet zijn goedgekeurd conform EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn. Indien aan deze norm is voldaan, wordt dat in de helm aangegeven (CE-markering).
 • Rijbewijs: men moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (zowel een rijbewijs voor een bromfiets als voor een ander voertuig is geldig).

Moet men een specifieke verzekering nemen?

Als je elektrische fiets kan rijden zonder te trappen, is een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen verplicht.

Fietsen met garageknop zijn niet verplicht een verzekering nemen. 

Voor alle andere fietsers blijft het aangeraden om een familiale verzekering te nemen.

Meer info over de verzekeringsplicht vind je hier.

Hebben gebruikers van speed pedelecs ook recht op een fietsvergoeding?

Ja, de fietsvergoeding wordt uitgebreid naar gebruikers van speed pedelecs.  Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen fietsers onderling: iedereen gelijk!

Mogen speed pedelecs op het fietspad rijden?

De snelle elektrische fietsers kunnen vrij kiezen om op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u de fietspaden te gebruiken. Ligt de opgelegde snelheid hoger, dan zijn fietspaden in principe verplicht. De wegbeheerder kan via speciale onderborden de plaatselijke situatie wijzigen (zie onder).

Mogen speed pedelecs op andere plaatsen fietsen?

Speed pedelecs blijven volgens de wetgeving bromfietsen.

Iedere wegbeheerder – dwz. het Gewest op gewestwegen, Waterwegen en Zeekanaal voor jaagpaden langs rivieren en kanalen of de gemeente voor alle andere wegen – mag zelf bepalen waar een speed pedelec mag rijden. Iedere situatie wordt aan de hand van verkeersborden duidelijk gemaakt. De meest voorkomende gevallen, zetten wij voor jou op een rij:

 • Wat het beperkt éénrichtingsverkeer (BEV) betreft, kan men via onderborden speed pedelecs toelaten. Hetzelfde geldt voor wegen waar enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten.
 • Voor het gebruik van landelijke wegen die worden aangeduid met het bord F99 kan een pictogram worden toegevoegd dat speed pedelecs toelaat.
 • In fietsstraten zal het voor snelle elektrische fietsers verboden blijven om andere fietsers voorbij te steken.
 • De gemengde voet- en fietspaden, aangeduid met een blauw rond bord met fietsers en voetgangers (D9 en D10 borden), blijven verboden voor speed pedelecs.

Voor vele andere regels, zoals voor het naast elkaar rijden met twee speed pedelecs blijft de wetgeving voor bromfietsen klasse B van toepassing. De Fietsersbond vraagt nu al een bijkomende aanpassing van een aantal regels, zodat de regels van snelle elektrische fietsers nauwer aansluiten bij die van gewone fietsers.

Vanaf welke leeftijd mag ik een elektrische of een snelle elektrische fiets gebruiken?

Voor de gewone elektrische fiets bestaat er geen leeftijdsgrens. Voor de elektrische vrachtfietsen (met een vermogen tussen 250 en 1000 watt waarvan de ondersteuning uitvalt bij 25 km/u) wordt er een leeftijdgrens van 16 jaar expliciet ingevoerd.

Voor de snelle elektrische fietsen is een rijbewijs nodig, dat men sowieso niet voor 16 jaar kan halen.

Een speed pedelec inschrijven

Vanaf 11 december 2018 moeten alle speed pedelecs:

 • ingeschreven zijn bij de federale overheidsdienst Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)
 • en over een gepaste speed pedelec-nummerplaat (SP-nummerplaat) beschikken.

Zonder officiële inschrijving en SP-nummerplaat mag u met een speed pedelec vanaf 11 december niet meer op de openbare weg rijden.

Een nieuwe speed pedelec kopen

 

Procedure

Om uw speed pedelec in te schrijven bij de DIV, moet u enkele stappen doorlopen:

1. Een gelijkvormigheidsattest bezitten

Voor elk geproduceerd voertuig levert de fabrikant aan de koper een gelijkvormigheidsattest af. Dat attest bewijst dat het voertuig werd geproduceerd volgens de bepalingen van het goedgekeurde voertuigtype en dat het voertuig voldoet aan de wetgeving die in de Europese Unie van toepassing was tijdens de productie. Bewaar dit document op een veilige plaats. Als bestuurder hoeft u dit attest niet op zak te hebben tijdens uw verplaatsingen.

Het gelijkvormigheidsattest zorgt er bovendien voor dat de bevoegde instanties van lidstaten voertuigen kunnen registreren zonder aanvullende technische documenten. Het attest wordt afgeleverd door de fabrikant op basis van een EU-typegoedkeuring.

 • Als u het gelijkvormigheidsattest hebt, kunt u uw speed pedelec inschrijven bij de DIV.
 • Als u geen gelijkvormigheidsattest hebt, moet u dit aanvragen bij uw verkoper of rechtstreeks bij de fabrikant.
 • Als u uw gelijkvormigheidsattest verloren hebt, kunt u een duplicaat aanvragen bij uw verkoper. Hij zal de fabrikant contacteren en u het duplicaat bezorgen. Met het duplicaat kunt u uw speed pedelec inschrijven bij de DIV. Op de voorzijde van het duplicaat moet het woord ‘duplicaat’ duidelijk zichtbaar zijn. Het tarief voor het duplicaat wordt door de fabrikant bepaald.

Geen gelijkvormigheidsattest of (buitenlands) inschrijvingsbewijs?

Als u geen gelijkvormigheidsattest hebt, kunt u uw speed pedelec niet inschrijven bij de DIV. In dat geval moet u een individuele goedkeuringsprocedure opstarten om na te gaan of uw speed pedelec voldoet aan de technische voorwaarden die de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft vastgelegd.

Concreet moet uw speed pedelec enkele tests ondergaan.

Controleer eerst via deze snelle zelftest(opent in nieuw venster) of het zinvol is om u voor een testdag aan te melden. Via de snelle zelftest kunt u nagaan of uw speed pedelec voldoet aan de technische vereisten en kunt u ook meteen een aanvraag doen.

2. Een SP-nummerplaat aanvragen

De aanvraag van een SP-nummerplaat bestaat uit een aantal vaste stappen:

 • De verkoper (of invoerder) van de speed pedelec zorgt voor een preregistratie bij de DIV.
 • De verkoper van de speed pedelec bezorgt u het gelijkvormigheidsattest en de aanvraag tot inschrijving (het roze formulier)(PDF bestand opent in nieuw venster).
 • U moet de aanvraag tot inschrijving (het roze formulier) en een kopie van het gelijkvormigheidsattest opsturen naar de DIV.Als u uw speed pedelec verzekerd hebt, kan de verzekeraar in uw plaats de aanvraag tot inschrijving en de kopie van het gelijkvormigheidsattest opsturen naar de DIV.
 • Als u alle bovenstaande stappen doorlopen hebt, ontvangt u het inschrijvingsbewijs en de SP-nummerplaat van de DIV.
 

Wetgeving

Bevoegdheid van de federale en de Vlaamse overheid

De regelgeving rond speed pedelecs is een gedeelde bevoegdheid van de federale en de Vlaamse overheid.

 • De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is voor heel België bevoegd voor de technische voorschriften op basis waarvan speed pedelecs gehomologeerd moeten worden, voor de inschrijving van voertuigen en voor het afleveren van de nummerplaten. De voorschriften kaderen bovendien in de Europese regelgeving. Meer informatie daarover vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
 • Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid is sinds de zesde staatshervorming in 2015 bevoegd voor de homologatie van voertuigen in Vlaanderen. Het team homologatie zorgt ervoor dat speed pedelecs getest worden aan de hand van de criteria van de federale overheid, om ze veilig in het verkeer te kunnen brengen. Meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

 

Aanvraagformulier tot inschrijving Speed-Pedelec (>25Km/u)----------->
Burgelijke Aansprakelijkheid (BA) elektrische fiets (speedbike) verzekering aan 84€/jaar. Aanvraagformulier --------->
Algemene voorwaarden fietsomnium --------->